FOTOGRAFIE A LICENCIE

Úvod DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE FOTOGRAFIE A LICENCIE

Všetky fotografie texty a materiály použité na stránke www.dream-factory.sk sú majetkom spoločnosti Nails Shop s.r.o.. Kopírovanie, sťahovanie, a použitie bez súhlasu spoločnosti Nails Shop s.r.o je zakázané. V prípade použitia materiálov bez súhlasu prevádzkovateľa www.dream-factory.sk, súhlasíte s finančným vyrovnaním 3000€ slovom tritisíc euro v prospech spoločnosti.