Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

Vymedzenie pojmov

Predávajúci – beauty hair 28, s. r. o.  IČO 52329402 DIČ 2121011552 prevádzkovateľ e-shopu www.dreamfactory.sk, Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka , email: info@dream-factory.sk, telefón: 0948322034.

Kupujúci – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Objednávka – kúpna zmluva (faktúra) na základe, ktorej je realizovaný predaj a dodanie tovaru.

Tovar – produkty, alebo služby v ponuke e-shopu www.dreamfactory.sk

 

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá poskytnutím svojich kontaktných údajov prevádzkovateľovi internetového obchodu www.dreamfactory.sk a objednávkou realizuje kúpu tovaru a stáva sa registrovaným užívateľom tohto internetového obchodu.

Prevádzkovateľom internetového a zásielkového obchodu www.dreamfactory.sk je spoločnosť beauty hair 28, s. r. o.  IČO 52329402 DIČ 2121011552

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom packety.

Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!

 

II. Spôsoby platby  

2.1 Dobierka -  Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík.

PREVEZMEM = ZAPLATÍM 
V tomto prípade si účtujeme poplatok podľa výšky objednávky.

 V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

2.2 Bankový prevod - tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu a variabilný symbol . Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po  prijatí  platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní.

 III. Doprava a expedičné náklady

V prípade objednávky nad 150 EUR je poštovné 1 euro. Poštovné nad 150 EUR  sa vzťahuje len na územie SR.

Tovar odosielame prostredníctvom packety.

Tovar odosielame  do 1-3 pracovných dní od prijatia objednávky, maximálne však do 30 dní. V prípade nedostupnoti tovaru, Vás budeme informovať max do 48 hodín a vyhradzujeme si právo na stornovanie tovaru ktorý nie je dostupný. Po odoslaní obdržíte e-mail  s informáciou o odoslaní zásielky. V okamihu expedovania zásielky sú vám na email doručené informácie. V prípade, že vás poštový doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na vašej dodacej pošte s tým, že do schránky vám bude daná informácia o uložení zásielky na pošte, kde balíček bude uložený maximálne 18 dní.


Expedičné náklady a poštovné:

3.1 Dobierka -  Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík.

PREVEZMEM = ZAPLATÍM 
V tomto prípade si účtujeme poplatok podľa výšky objednávky.

Tovar odosielame na dobierku len v rámci SR.
objednávka do 150 EUR: poštovné 3,5 EUR
objednávka nad 150 EUR /vrátane/ : poštovné 1 EUR

 
V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

2.2 Bankový prevod - tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu a variabilný symbol . Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po  prijatí  platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní.

Objednávka v rámci SR (doručenie slovenskou poštou)
objednávka do 150 EUR: poštovné 3,5 EUR
objednávka nad 150 EUR /vrátane/ : poštovné 1 EUR

 

IV. Výmena a vrátenie tovaru

 

VRÁTENIE TOVARU:
V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

 

POSTUP:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia.

2.) Priložte formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy tovaru, kde uvediete:

   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

   - peniaze vraciame iba prevodom na účet, tak by sme Vás chceli poprosiť o uvedenie správneho čísla účtu, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého formuláru,

   - číslo faktúry,

   - Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

dreamfactory.sk

obchodný dom slimák

Hálkova 1

83103 Bratislava

 

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

V prípade, že si zákazník objedná tovar v hodnote vyššej ako je 150 EUR, kedy mu bude účtované poštovné 1 euro, ak následne objednávku čiastočne vráti a hodnota zvyšnej časti objednávky už nebude presahovať sumu 150 EUR, bude zákazníkovi účtované aj poštovné podľa našich obchodných podmienok. Suma za poštovné bude odrátaná od sumy na vrátenie.

Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet.

 

VÝMENA TOVARU:

POSTUP:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

2.) Priložte list, kde uvediete:

   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

   - názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.

   - číslo faktúry,

   - Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

dreamfactory.sk

obchodný dom slimák

Hálkova 1

83103 Bratislava

POZOR:  Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 3 €.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

 

V. Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovú adresu info@dream-factory.sk  a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. triedou. Neposielajte tovar na dobierku. 

Reklamácie posielajte poštou na adresu :

dreamfactory.sk

obchodný dom slimák

Hálkova 1

83103 Bratislava


- K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.
- Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie. 
- Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný blok).
- Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte . 
- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/  
- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať Vám o nej informácie 
- Zákazník je vždy informovaný max. do 5 pracovných dní , od dodania reklamácie / emailom, telefonicky /  

 

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.dreamfactory.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. 
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. 

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 • Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí.
 • Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
 • Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe.
 • Pri reklamáciách už použitého tovaru nemá spotrebiteľ právo na vrátenie už zaplateného poštovného, alebo na preplatenie nákladov spojených s doručením zásielky k predávajúcemu. 
 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
 •  

VI. Neprevzaté dobierky

V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.dreamfactory.sk a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 4 EUR, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu www.dreamfactory.sk, ktoré je predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky Slovenskej pošte. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Stornovanie objednávky musí zákazník realizovať pred odoslaním zásielky a to telefonicky. Stornovanie zásielky len prostredníctvom emailu neberieme do úvahy a takého zrušenie objednávky neoprávňuje zákazníka na storno už zadanej objednávky. 

 

Vážení zákazníci,

 

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

 

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na

Ochrana osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dream-factory.sk rešpektuje Vaše súkromie a prehlasuje,že neposkytne Vaše osobné údaje v akejkoľvek podobe tretím stranám, a že sa riadi zákonom č .428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Výnimku vytvára len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je nutné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré vyplňujete pri objednávaní slúžia výhradne pre našu internú potrebu a slúžia len k úspešnému vybaveniu Vašej požiadavky.

Registráciou v internetovom obchode www.dream-factory.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním údajov potrebných k nakupovaniu


Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy.

 

Ak si v e-shope www.dream-factory.sk objednáte, znamená to, že svojou objednávkou súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zásielkového obchodu podľa zákona č.428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov a s obchodnými podmienkami spoločnosti beauty hair 28, s. r. o.  IČO 52329402 DIČ 2121011552. To isté platí pre Vašu registráciu k odberu našich newsletterov. Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb s tým, že tieto údaje môžu byť v prípade Vášho súhlasu poskytnutého v rámci procesu vyplňovania objednávky tovaru/ resp. registrácie k odberu našich služieb (newsletter) spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci nášho koncernu na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje na www.dream-factory.sk?

Na spracovanie Vašich údajov, ktoré nám poskytnete v priestore internetu, používame bezpečný spôsob prenosu dát, tzv. prenos SSL (Secure Socket Layer). Tento spôsob zaručuje, že každý Váš údaj sa pred tým, ako je k nám odoslaný, zakóduje a je chránený proti prístupu nepovolaných osôb.

 

Všetky fotografie texty a materiály použité na stránke www.dream-factory.sk sú majetkom spoločnosti beauty hair 28, s. r. o.  IČO 52329402 DIČ 2121011552 . Kopírovanie, sťahovanie, a použitie bez súhlasu spoločnosti beauty hair 28, s. r. o.  IČO 52329402 DIČ 2121011552  je zakázané. V prípade použitia materiálov bez súhlasu prevádzkovateľa www.dream-factory.sk, súhlasíte s finančným vyrovnaním 3000€ slovom tritisíc euro v prospech spoločnosti.