Odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE BEZ UDANIA DÔVODU (VRÁTENIE TOVARU)

Nevybrali ste si správne? S nami sa výberu báť nemusíte. Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu je u nás možné do 14 dní.

Kedy môžem odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu?

U nás môžete vrátiť každý tovar, ktorý ste si u nás kúpili. Výnimkou je tovar, ktorý

a) bol prispôsobený či vyrobený podľa vašich požiadaviek (napr. keratínovanie vlasov, farbenie vlasov).

b) nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. otvorené kozmetické a iné výrobky, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou)

Ďalej nie je možné odstúpiť od zmluvy o darčekovom zabalení tovaru v momente, keď sme už pre Vás tovar zabalili. Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Preto vám v takom prípade môžeme vrátiť iba pomernú sumu.

Ako mám postupovať pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu?

V lehote 30 dní od doručenia tovaru nám oznámte svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile info@dream-factory.sk. Použiť môžete aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete tu.

Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu dreamfactory, Hálkova 1831 01  Bratislava, alebo nám ho osobne doručte na predajňu na adresu.

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. V prípade, že odstúpite v prvých 14 dňoch od doručenia tovaru, náleží vám aj náhrada nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Kontakty

Všetky otázky týkajúce sa odstúpenia bez udania dôvodu vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile info@dream-factory.sk alebo na tel. čísle 0948322034